Tamamlamış olduğu çok sayıdaki projede, mimari, iç mimari ve diğer ilgili sanat dallarını bir bütün olarak değerlendiren BSBAN DESIGN, tasarım, disiplinler arası koordinasyon, bütçe ve iş programı kontrolü, verimlilik esası ve en iyi mimari kalitenin sağlanması esaslarına dayanmaktadır.

İnsanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, yüksek verimlilikte, mimari ve iç mimari projeler hayata geçiren ve her proje için öncelikle işverenin hedefleri ile mevcut durumda talep edilen ve edilebilecek ihtiyaç programlarını dikkate alır.

BSBAN DESİGN, bugüne kadar bir çok yurt içi ve yurt dışı projeye imza atmıştır. Özgün tasarımları bilgisayar destekli projelere dönüştüren mimari ekibimiz, uygulamanın her aşamasında da teknik kadroların yanında yer almaktadır. Son dönem projelerimiz arasında; Oceans One Restaurants Lounge Bar Viyana, Ayvalık Uygulama Oteli, AİFD Viyana Oteli vardır.